Hơn 20 đội tham gia lễ hội Lân Sư Rồng lớn nhất trong năm tại Đà Nẵng
Hơn 20 đội tham gia lễ hội Lân Sư Rồng lớn nhất trong năm tại Đà Nẵng
Đây là lần thứ 3 giải đấu Lân Sư Rồng được tổ chức nhằm phát triển và bảo tồn bộ môn nghệ thuật truyền thống Lân Sư Rồng cũng như mang thêm niềm vui cho ngày Tết Trung thu đến các em nhỏ và phụ huynh vào ngày cuối tuần. Đoàn…