Phòng Đôi VIP
01 giường đôi + 01 giường đơn
- Dành cho 02 người: 350,000 vnđ
- Dành cho 03 người: 450,000 vnđ
Phòng đôi
01 giường đôi + 01 giường đơn
- Dành cho 02 người: 300,000 vnđ
- Dành cho 03 người: 350,000 vnđ
Phòng Đơn
01 giường đôi
- Dành cho 01 người: 250,000 vnđ
- Dành cho 02 người: 300,000 vnđ