Phòng Đôi VIP
Phòng Đôi VIP
- Dành cho 02 người: 350,000 vnđ
- Dành cho 03 người: 450,000 vnđ
- 01 giường đôi + 01 giường đơn