Phòng Đôi VIP
Phòng Đôi VIP
- Dành cho 02 người: 300,000 vnđ
- Dành cho 03 người: 400,000 vnđ
- 01 giường đôi + 01 giường đơn