Phòng Đơn
Phòng Đơn
- Dành cho 01 người: 200,000 vnđ
- Dành cho 02 người: 250,000 vnđ
- 01 giường đôi