Phòng Đơn
Phòng Đơn
- Dành cho 01 người: 300,000 vnđ
- Dành cho 02 người: 350,000 vnđ
- 01 giường đôi